> Startpagina > Website >

 

Gebruiksvoorwaarden

 

 

 

Copyright

 

Deze website 'Romegids' is wettelijk beschermd door het auteursrecht, overeenkomstig de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten en de wetten van 10 en 31 augustus 1998 betreffende de rechtsbescherming van databanken.

 

De domeinnaam romegids.be, alle teksten, afbeeldingen, logo's en andere items, alsook het concept, de structuur en de lay-out van deze website zijn het juridische en intellectuele eigendom van Joeri Facq, de beheerder van deze website.

 

De informatie op deze website is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Kopiëren en/of verspreiden van deze informatie – geheel of gedeeltelijk en met welk middel, in welke vorm of op welke wijze dan ook – is uitsluitend toegestaan voor informatieve doeleinden en op voorwaarde dat de oorspronkelijke gegevens op geen enkele manier worden gewijzigd en dat de bron wordt vermeld. Publicatie van deze informatie op het internet is niet toegestaan. Neem bij twijfel contact op met de beheerder van deze website.

 

Op een andere website een hyperlink leggen naar deze website is toegestaan, op voorwaarde dat door het aanklikken van die hyperlink deze website in een nieuw venster wordt geopend en het internetadres van deze website duidelijk zichtbaar is.

 

 

Aansprakelijkheid

 

Hoewel aan de samenstelling van deze website de grootste zorg wordt besteed, is een onvolkomenheid nooit helemaal uit te sluiten. Hoe dan ook kunnen aan de informatie op deze website geen rechten worden ontleend. In geen enkel geval kan de beheerder van deze website aansprakelijk worden gesteld voor de nadelige gevolgen van eventuele fouten of onvolledigheden op deze website.

 

De beheerder van deze website stelt alles in het werk wat redelijkerwijs mogelijk is om ervoor te zorgen dat deze website naar behoren functioneert. Hij is echter niet verantwoordelijk voor de bereikbaarheid en/of de correcte werking van deze website en kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die zou worden veroorzaakt door het gebruik van deze website.

 

Externe websites waarnaar op deze website wordt verwezen, vallen geheel buiten de verantwoordelijkheid van de beheerder van deze website, die in geen enkel geval aansprakelijk kan worden gesteld voor de werking, de vorm, de inhoud en/of de kwaliteit van die externe websites.

 

 

Privacybeleid

 

Om van deze website gebruik te kunnen maken moet de bezoeker zich op geen enkele manier identificeren of registreren. Op de server van deze website worden algemene statistieken bijgehouden, maar die zijn volledig anoniem en verzamelen geen informatie over de individuele bezoekers. Er worden op die manier dan ook geen persoonlijke gegevens verzameld noch verwerkt.

 

 

 

Romegids | Copyright © Joeri Facq